หน้าแรก เกี่ยวกับ สร.กยท. คณะกรรมการ สร.กยท. เว็บบอร์ด สาระน่ารู้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 13/06/2010
ปรับปรุง 07/12/2017
ผู้เข้าชมทั้งหมด 214,799
ผู้เข้าชมวันนี้ 31
หน้าเข้าชม 2,835,788
สมาชิก
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
Download
นานาสาระน่ารู้จาก สร.กสย.
 

  การแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  กฎหมายแรงงาน

  รวมคำพิพากษา ด้านคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2545

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง

ในรัฐวิสาหกิจ

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง  

ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 2

  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินทดแทน

  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือ

รับเงินประกันการทำงาน หรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง

  การจัดตั้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

 


 
 
เกี่ยวกับเรา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การยางแห่งประเทศไทย (สร.กยท.)

67/25 ถนนบางขุนนนท์ 

 เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท์ 0 2423 0324

โทรสาร 0 2423 0324

ด้วยศรัทธาและเชื่อมัน

 

บทความ
แลกลิงค์

facebook
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย